Vincent van Gogh in Drenthe foto.jpg
Work in progress icon

De bekende Nederlandse schilder Vincent van Gogh arriveerde op 11 september 1883 per trein uit Den Haag in Hoogeveen. Na een verblijf van twee weken ging hij per trekschuit naar Nieuw-Amsterdam/Veenoord. Daar verbleef hij in het logement van de familie Scholte aan de Vaart Zuidzijde met uitzicht op de brug. Tegenwoordig is dit het Van Gogh Huis, de enige nog publiekelijk toegankelijke verblijfplaats van Vincent van Gogh.

In de tijd dat Vincent in Drenthe was schreef hij 23 brieven aan zijn broer Theo. Deze brieven vormen de basis voor een nog te maken speelfilm.

Als bestuurslid van Stichting ZODfilm zijn we bezig met de voorbereidingen van de film. Deze moet in 2023 gereed zijn. In de herfst 2023 is de nationale herdenking van 140 jaar Vincent van Gogh.