top of page

MONASTERIO DE SAN GINES DE LA JARA

De Monasterio de San Ginés de la Jara is een verlaten klooster gebouwd ter ere van San Ginés de la Jara. Als semi-legendarische Spaanse heilige wordt San Ginés de la Jara geassocieerd met de regio rond Cartagena. In 1541 erkende paus Paulus III de heiligheid van San Ginés de la Jara en richtte religieuze diensten op rond de jaarlijkse viering van de heilige op 25 augustus.

 

Het huidige klooster werd gebouwd door de Franciscaanse orde in de 16e eeuw. Met uitzondering van de renaissance gevel, is de huidige configuratie van het klooster te danken aan een totale reconstructie uitgevoerd in de 17e eeuw. Toen werd de huidige kerk met slechts één schip en zes zijkapellen (drie aan elke kant) gebouwd met een perspectief-altaarstuk façade op het hoofdaltaar. Het klooster had ook een binnenplaats waar in de 19e eeuw een toren en verschillende woonhuizen aan zijn toegevoegd.

In 1992 werd het verlaten klooster uitgeroepen tot een gebouw van bijzonder cultureel belang. Desondanks bleef het klooster in een ernstige staat van verval. Talrijke elementen van het interieur, zoals het orgel en sommige altaarstukken, zijn door vandalisme verdwenen. De gehele tuin en de begroeide omgeving staan volledig droog. Het klooster staat op de rode lijst van bedreigd erfgoed van de Hispania Nostra-vereniging.

Na vele jaren van discussie over wie verantwoordelijk is voor het klooster maakt de burgemeester van Cartagena in 2016 de weg vrij om het oude gebouw tegen verder verval te beschermen en te restaureren. Op dit moment is de restauratie in volle gang en is het terrein niet meer toegankelijk.

bottom of page