top of page
Nieuwe natuur buffer NO.png
Nieuwe natuur buffer NO foto.png

Bargerveen is een overblijfsel van het oorspronkelijke Bourtanger Moeras, een enorm hoogveengebied in Oost-Groningen, Oost-Drenthe en Emsland in Duitsland. Al in de Middeleeuwen werd het veen afgegraven en halverwege de 20e eeuw was er vrijwel niets meer van over. Vanaf de begin jaren '70 worden landbouw-gronden in Zuid-Oost Drenthe aangekocht en weer terug-gegeven aan de natuur.

In de afgelopen jaren heb ik op verzoek van Staatsbosbeheer en ingenieursbureau Prolander de daarvoor benodigde werkzaamheden op video vastgelegd. Zo nu en dan monteer ik daar een nieuwe video van.

Deze nog te maken video gaat over het stuk landbouwgrond/weiland achter het kantoor van Staatsbosbeheer in Zwartemeer. In 2020 is het afgegraven en teruggebracht tot een natuurlijk ogend landschap. De natuur mag de rest doen.

De video is ondertussen klaar en is hier te vinden

bottom of page